Op deze pagina kan jij je verkeersboete berekenen. Geef de toegelaten en gereden snelheid in en druk op bereken.

Aard van de weg
Voertuig
maximale toegelaten massa (MTM)
Toegelaten snelheid Gemeten snelheid
Zeer ongunstige klim. toestand
én zicht <100m
Buitenlander