Vanaf 31 maart 2006 zijn overtredingen in vier verschillende boete gradaties geplaatst:

overtredingen 1e graad
overtredingen 2e graad
overtredingen 3e graad
overtredingen 4e graad

Door deze wijziging zijn de zogeheten ‘superboetes’ de wereld uit geholpen. Ook is er een meer logische bestraffing ingevoerd en zullen ook de boetes stijgen naargelang het risico op ongevallen stijgt,

Wie een overtreding begaat, krijgt door de politie een onmiddellijke inning voorgesteld. De boetezegels bestaan niet meer. Deze werden vervangen door de betaling met overschrijving of de E-betaling met bank- of kredietkaart.
Buitenlanders moeten cash betalen. Als dit niet mogelijk is kan hun voertuig ingehouden worden. Ook kan het voertuig later door de rechter zelfs verbeurdverklaard worden.
Wordt de onmiddellijke inning niet betaald, dan kan het parket een minnelijke schikking voorstellen.
Als ook een minnelijke schikking niet betaald wordt, kan er gedagvaard worden voor de rechtbank.
Wie een overtreding van de 4e graad begaat, wordt in principe altijd gedagvaard.

A. BOETETARIEVEN (exclusief snelheidsovertredingen)

Aard overtreding Onmiddellijke inning Minnelijke schikking Rechtbank Verval recht tot sturen
– Eerste graad € 55 tot € 1500
– Tweede graad € 110 tot € 1500
– Derde graad € 165 tot € 3000
– Vierde graad € 330* tot € 3000 + 8 dagen tot 5 jaar **

* Niet mogelijk voor Belgen. In principe wordt altijd gedagvaard.
** Niet noodzakelijk mits motivatie in vonnis.

Wettelijke basis : K.B. 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten.

B. SNELHEIDSOVERTREDINGEN

a. binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf:
snelheidsoverschrijding tot 10 km/u: 50 euro;
snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u: 50 euro + 10 euro voor elke bijkomende km/u.

b. op andere wegen:
snelheidsoverschrijding tot 10 km/u: 50 euro;
snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u: 50 euro + 5 euro voor elke bijkomende km/u.