Auto rijden met drugs op?

Sinds 8 juni 1999 kunnen de bevoegde ambtenaren overgaan tot het bepalen van het gehalte van nog andere stoffen dan alcohol in het bloed die de rijvaardigheid nadelig kunnen beïnvloeden. Het gaat om volgende stoffen:

  • THC (tetrahydrocannabinol= actieve bestandeel van cannabis);
  • amfetamine;
  • MDMA (3,4 Methyleendioxy-N-methamfetamine of methyleendioxymethamfetamine of XTC);
  • MDEA (3,4 Methyleendioxy-N-ethylamfetamine  of methyleendioxyethylamfetamine of EVA);
  • MBDB (N-Methyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamine of methylbenzodioxolbutanamine);
  • morfine;
  • cocaïne of benzoylecgonine.

 

 

Rijverbod door politie

 Onmiddellijke intrekking rijbewijs door procureur

Onmiddellijke inning door politie 

Minnelijke schikking door procureur

Straffen bij vervolging

Positieve urinetest drugs 12 uur mogelijk voor 15 dagen (*) / /
Positieve bloedanalyse drugs € 1.100 – € 11.000, plus een verval van het recht tot sturen
Weigering urinetest en/of bloedproef drugs 12 uur mogelijk voor 15 dagen (*) / € 700 € 1.100 – € 11.000, plus een verval van het recht tot sturen
Herhaling binnen drie jaar na veroordeling Gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar en/of een geldboete van€ 2.200 tot € 27.500, plus een verval van het recht tot sturen van 3 maanden tot 5 jaar of definitief
Nieuwe herhaling binnen drie jaar na de tweede veroordeling Verdubbeling van de gevangenisstraffen en de geldboetes
(*) tweemaal verlengbaar met drie maanden na uitspraak van de politierechter

Beïnvloed door drugs in het verkeer en aangehouden?
Contacteer ons vandaag nog voor juridische hulp!