Een snelheidsovertreding is iets dat dagelijks gebeurd en bijna elke automobilist heeft wel eens een boete gekregen omdat hij te snel gereden heeft. U heeft echter de pech dat uw rijbewijs onmiddellijk is ingetrokken en dat uw wordt gedagvaard.

Te snel rijden is een aparte categorie van overtredingen en wordt vanaf een bepaalde snelheid progressief beboet per km/u die men te snel rijdt.
De wet maakt een onderscheid tussen:

 • snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom, in schoolomgevingen, zones 30, woonerven en erven
  • snelheidsovertredingen op andere wegen.

Boete tarieven voor het overtreden van de toegestane snelheid.

Het principe is het volgende:
Je betaalt steeds een vast bedrag van 50 € voor de eerste 10 km/u te snel.  Is je snelheid meer dan 10 km/u te snel, dan komt er nog eens een progressieve boete bovenop.

Overtreding Straffen
Snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom, in schoolomgevingen, zones 30, woonerven en erven
van 1 tot 10 km/u te snel
 • onmiddellijke inning van € 50
van 11 tot 30 km/u te snel
 • onmiddellijke inning van € 50 voor de eerste tien km/u te snel, plus € 10 per bijkomende km/u te snel
 • snelheidsovertredingen van meer dan 20 km/u maar van max. 30 km/u kunnen worden bestraft met een mogelijk verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar
meer dan 30 km/u te snel
 • boete van € 55 tot € 2.750
 • verplicht verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar
 • bij herhaling van een overtreding binnen het jaar worden de boetes verdubbeld

Opmerkingen

 • Er wordt geen onmiddellijke inning of minnelijke schikking voorgesteld, behalve indien de overtreder geen woon- of vaste verblijfplaats heeft in België. In dat geval bedraagt de onmiddellijke inning € 300.
 • De rechter kan weigeren om het verval uit te spreken mits hij zijn beslissing uitdrukkelijk motiveert.
 • Om het boetebedrag vast te stellen, houdt de rechter rekening met het aantal km/u waarmee men de snelheidsbeperking overschrijdt.
Snelheidsovertredingen op andere wegen
van 1 tot 10 km/u te snel
 • onmiddellijke inning van € 50
van 11 tot 40 km/u te snel
 • onmiddellijke inning van € 50 voor de eerste 10 km/u te snel, plus € 5 per bijkomende km/u te snel
 • snelheidsovertredingen van meer dan 30 km/u maar van max. 40 km/u kunnen worden bestraft met een mogelijk verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar
meer dan 40 km/u te snel
 • boete van € 55 tot € 2.750
 • verplicht verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar
 • bij herhaling van een overtreding binnen het jaar worden de boetes verdubbeld

Opmerkingen

 • de rechter kan weigeren om het verval uit te spreken mits hij zijn beslissing uitdrukkelijk motiveert
 • om het boetebedrag vast te stellen, houdt de rechter rekening met het aantal km/u waarmee men de snelheidsbeperking overschrijdt

Voorbeelden van snelheidsboetes:

 • 68 km/u rijden in de bebouwde kom (snelheidsbeperking 50 km/u): onmiddellijke inning van € 50 + (8 x € 10) = € 130
 • 46 km/u rijden in een schoolomgeving (snelheidsbeperking 30 km/u): onmiddellijke inning van € 50 + (6 x € 10) = € 110
 • 140 km/u rijden op de autosnelweg (snelheidsbeperking 120 km/u): onmiddellijke inning van € 50 + (10 x € 5) = € 100
 • 157 km/u rijden op de autosnelweg (snelheidsbeperking 120 km/u): onmiddellijke inning van € 50 + (27 x € 5) = € 185, plus mogelijk een verval van het recht tot sturen

Wil u dit probleem in de toekomst vermijden?

Hier een overzicht van alle flitspalen in Vlaanderen, beheerd door AWV op 1/06/2012:

Roodlichtcamera’s (RLC)
Lijst SNC radars
Snelheidscamera’s met radartechnologoie (SNC Radar)
Verkeerslijst SNC Lus
Snelheidscamera’s met lustechnologie (SNC Lus)

lichte snelheidsovertreding

Bij een lichte snelheidsovertreding volgt vaak een voorstel tot minnelijke schikking. Het Openbaar Ministerie (parket) stelt u dan voor om uw boete te betalen zonder tussenkomst van een rechter. U kiest zelf of u dit bedrag wilt betalen. Als u de minnelijke schikking aanvaardt, volgt geen rechtszaak.

Bij het niet akkoord gaan van een minnelijke schikking, kan u deze schikking betwisten voor de politierechtbank. U bent misschien van mening dat er verzachtende omstandigheden of andere verweermiddelen aanwezig zijn, die u een strafvermindering of zelfs vrijspraak kunnen opleveren. Om te weten of een betwisting in uw geval de moeite loont, neemt u best contact op met een advocaat die zich specialiseert in verkeersrecht.

Zware overtredingen

Als  u de wettelijke maximumsnelheid met een veel hogere snelheid overschrijd, moet u wellicht verschijnen voor de politierechtbank.

Vaak worden snelheidsovertredingen zonder ongeval bestraft met een geldboete en in bepaalde gevallen worden deze ook bestraft met een rijverbod van een bepaalde periode.

De berekening van een boete voor een snelheidsovertreding varieert. Het varieert namelijk van 300 tot 16.500 Euro, naargelang de plaats, omstandigheden en de gecorrigeerde snelheid van de overtreding. Of en voor welke periode u bovendien een rijverbod wordt opgelegd, hangt af van de beslissing van de rechter. Het is daarom van belang dat u goed motiveert waarom u geen rijverbod verdient. Een goed pleidooi heeft in vele gevallen invloed op de uitspraak van een rijverbod.

Hoe lang het rijverbod zal duren en hoeveel de boete precies zal bedragen, hangt niet enkel af van de gemeten snelheid, maar ook van de omstandigheden. Zo is de berekening van de boete bij een snelheidsovertreding is afhankelijk van diverse factoren.

Verzwarende omstandigheden

Als u meerdere snelheidsovertredingen binnen hetzelfde jaar pleegt, loopt u het risico dat er een verdubbeling van de tarieven voor u plaatsvindt.

Bestuurders die minder dan twee jaar houder zijn van een Belgisch rijbewijs B, worden jonge bestuurders genoemd. Jonge bestuurders moeten rekening houden met extra sancties. Wanneer een jonge bestuurder met 20+ km/uur binnen of 30+ km/uur buiten de bebouwde kom te snel rijdt, dan wordt de jonge bestuurder verplicht een rijverbod opgelegd. Bovendien moet de jonge bestuurder bij elk rijverbod zijn rijvaardigheid opnieuw bewijzen in een theoretische en/of praktische proef.

Wanneer uw snelheidsovertreding een ongeval veroorzaakte, kan de rechter (afhankelijk van de omstandigheden) een veel zwaardere straf uitspreken en/of hogere tarieven hanteren. Indien het ongeval enkel blik- of materiële schade betreft, blijven de boetetarieven gelijk. Bij gewonden of dodelijke slachtoffers worden de sancties evenwel veel zwaarder. Naast een grotere straf voor uw snelheidsovertreding riskeert u ook persoonlijke veroordelingen zoals onvrijwillige slagen en verwondingen.

Naast een grotere straf voor uw snelheidsovertreding riskeert u ook persoonlijke veroordelingen zoals onvrijwillige slagen en verwondingen.