Een vluchtmisdrijf is een onmiddellijk aflopend misdrijf dat voltrokken is zodra iemand vlucht om zich aan de vaststellingen te onttrekken. De voorwaarde van “de intentie hebben om aan de vaststellingen te ontsnappen” wordt door de rechtspraak ruim ingevuld. Het is voldoende dat de bestuurder handelt om zich te onttrekken aan de vaststellingen, zelfs zonder dat er sprake is van het opzet om te ontsnappen aan vervolging.

In het verlaten van de plaats van het ongeval ligt namelijk een ‘feitelijk vermoeden van onachtzaamheid’. Uit de rechtspraak blijkt zelfs dat wanneer iemand zijn visitekaartje, identiteit of nummerplaat achterlaat zonder ter plaatse te blijven om verdere informatie te geven, men in beginsel vluchtmisdrijf pleegt. Zelfs wanneer men later terugkeert om de vaststellingen toe te laten. Wegens het aflopende karakter van het vluchtmisdrijf hebben gedragingen achteraf geen invloed meer op het misdrijf, het terugkeren van de dader achteraf is irrelevant voor de strafbaarheid.

Het feit dat iemand vluchtmisdrijf pleegde, wil niet automatisch zeggen dat die persoon aansprakelijk is voor het ongeval. De gewone regels om te bepalen wie aansprakelijk is, blijven gelden.

Welke straffen kan men bij een vluchtmisdrijf oplopen?

Veroorzaakte u alleen stoffelijke schade en pleegde u vluchtmisdrijf?
Dan wordt u gestraft met:
o een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden;
o en een geldboete van 1100 tot 11.000 euro. (tarief berekend volgens huidige geldende opdeciemen)

Vluchtmisdrijf na een ongeval met gewonden of doden wordt heel zwaar bestraft:
o een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar
o een geldboete van 2200 euro tot 27.500 euro. (tarief berekend volgens huidige geldende opdeciemen)
o een rijverbod (verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig) van minimaal 3 maanden (maximaal permanent rijverbod). U moet ook opnieuw uw rijexamen afleggen en een psychologisch onderzoek ondergaan voor u uw rijbewijs kunt terugkrijgen.

 Herhaling van vluchtmisdrijf

Een tweede keer vluchtmisdrijf plegen binnen de drie jaar zorgt voor een dubbele boete en een rijverbod van minimaal vijf jaar.

Kan een vluchtmisdrijf “onvrijwillig” zijn?

Het is noodzakelijk dat de persoon in kwestie (bestuurder, …) er zich van bewust was dat hij betrokken is geweest bij een verkeersongeval: het gaat niet om vluchtmisdrijf als vaststaat dat betrokkene het zich niet gerealiseerd heeft.

Is men verplicht om op de plaats van het ongeval te blijven ?

Ja, maar er is slechts sprake van een inbreuk indien de persoon de plaats verlaat met de bedoeling om zich aan de vaststellingen te onttrekken. Zo is vertrekken om een slachtoffer zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te vervoeren, geen vluchtmisdrijf.

Vluchtmisdrijf betekent dat u de plaats van het ongeval verlaten hebt om te vermijden dat de politie vaststellingen kan doen over de precieze omstandigheden. Vluchtmisdrijf is een misdrijf op zich. De Belgische rechter en wetgever zijn heel streng voor wie vluchtmisdrijf pleegt. Vluchtmisdrijf leidt altijd tot vervolging voor de politierechtbank. Vraag vandaag nog om hulp of advies! Onze gratis advocaten staan u indien gewenst bij.