Parkeerboete gekregen?Parkeerboete gekregen?

Parkeerovertredingen die geen hinder of gevaar opleveren, zijn sinds 1 maart 2004 uit het strafrecht gehaald. Dit betekent niet dat ze toegelaten zijn, maar voortaan geven ze aanleiding tot de inning van een gemeente retributie of –belasting (parkeerboete), en worden ze vastgesteld door een agent van de gemeente of door een werknemer van een parkeerbedrijf. Dit geldt onder andere voor de volgende overtredingen:

  • in een blauwe zone de parkeerschijf niet aanbrengen, of de op de parkeerschijf aangegeven parkeerduur overschrijden;
  • op een betalende plaats parkeren zonder de voor de parkeerduur vereiste som te betalen;
  • parkeren op een bewonersparkeerplaats zonder in het bezit te zijn van een geldige bewonerskaart.

Voor parkeerovertredingen die hinder of gevaar kunnen opleveren, blijft het strafrecht van toepassing, bijv.: op het trottoir of het fietspad parkeren, fraude met de parkeerschijf, enz.

Verzet u tegen uw boete. Vraag gratis advies aan onze specialisten.

U mag in elk geval niet parkeren
- op een fietspad, zebrapad of voetpad;
- op een bushalte;
- onder een brug (tenzij er specifieke parkeerborden staan);
- binnen de vijf meter voor een kruispunt en op dat kruispunt zelf;
- op minder dan twintig meter voor een verkeerslicht;
- voor een garagepoort;
- naast een onderbroken gele lijn;
- op een gehandicaptenplaats.

Kijk altijd goed naar de verkeersborden. Die geven in de meeste gevallen aan waar u wel of niet mag parkeren.
Een parkeerboete is geen retributie
Parkeerboetes mogen alleen door de politie uitgeschreven worden. In veel steden moet u betalen om uw voertuig te parkeren. Betaalt u dat niet? Dan krijgt u een retributie van de stad, of van een privémaatschappij die de parkeerplaatsen uitbaat.
Straffen voor een tweede graad overtreding
Verkeerd parkeren is een overtreding van de tweede graad. De straffen voor een overtreding van tweede graad zijn:

- Boete: tussen 120 euro en 1500 euro
- Rijverbod is mogelijk
- Jonge bestuurders krijgen sowieso een rijverbod en moeten opnieuw een theoretisch of praktisch examen doen bij drie overtredingen in één jaar.

Krijgt u voor de tweede keer binnen het jaar een parkeerboete? Dan verdubbelen de boetebedragen.

Verzet u tegen uw boete.
Vraag onze specialisten direct om hulp door het onderstaande formulier in te vullen!

[easy_contact_forms fid=1]