Rijden onder invloed

Het kan ons allemaal gebeuren; u, ik. Een gezellig feestje en net dat ene glas nog. De auto in en gecontroleerd worden. U moet blazen en het gehalte aan alcohol dat in uw adem gemeten wordt is te hoog. U blijkt (net) te veel te hebben gedronken om nog te mogen auto rijden. U wordt vervolgd voor het rijden onder invloed.

De verkeerswetgeving bepaalt dat rijden (met de wagen, de motorfiets, brommer of met de fiets) met meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed strafbaar is.

Bij de vaststelling van een verkeersongeval, zelfs met enkel stoffelijke schade, door de politie, worden in principe alle betrokken bestuurders onderworpen aan een ademtest. De politie voert daarnaast regelmatig alcoholcontroles uit. Bij dergelijke acties worden alle bestuurders onderworpen aan de ademtest.

Bij een ademtest worden sporen van alcohol opgespoord in de uitgeademde lucht. Dit gebeurt met een speciaal daarvoor bestemd, draagbaar apparaat. Het resultaat geeft een indicatie van het alcoholgebruik. Het resultaat is evenwel maar een aanduiding: het vormt geen strafbaar bewijs. De uitslag van de test kan zijn: S voor safe, er is geen intoxicatie; A voor Alarm, er is intoxicatie, wellicht tussen 0,5 en 0,8 promille of P voor positief: er is een intoxicatie van minimum 0,8 promille.

Als het resultaat van de ademtest niet S (safe) is, zal de bestuurder een ademanalyse moeten doen. De ademanalyse kan ook zonder voorafgaande ademtest worden opgelegd. Het ademanalysetoestel geeft een exact resultaat weer, dat in tweevoud wordt uitgeprint. De bestuurder krijgt een kopie mee.


Welke straffen kan men door alcohol in het verkeer oplopen?

Overtreding Straffen
Alcoholgehalte van ten minste 0,5 en minder dan 0,8 promille (alcoholconcentratie in het bloed)
 • Je krijgt minimum 3 uur rijverbod.
 • Je dient een onmiddellijke inning van € 137,50 te betalen.
 • Bij doorverwijzing naar de rechtbank kan de rechter een boete van € 137,50 tot € 2.750 opleggen, plus een verval van het recht tot sturen.
Alcoholgehalte van ten minste 0,8 en minder dan 1,2 promille (alcoholconcentratie in het bloed)
 • Je krijgt minimum 6 uur rijverbod.
 • Je dient een minnelijke schikking van € 400 te betalen.
 • Bij gevaarlijk rijgedrag wordt je rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.
 • Bij doorverwijzing naar de rechtbank kan de rechter een boete van € 1.100 tot € 11.000 opleggen, plus een verval van het recht tot sturen.
Alcoholgehalte van ten minste 1,2 en minder dan 1,5 promille (alcoholconcentratie in het bloed)
 • Je krijgt minimum 6 uur rijverbod.
 • Je dient een minnelijke schikking van € 550 te betalen.
 • Bij gevaarlijk rijgedrag wordt je rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.
 • Bij doorverwijzing naar de rechtbank kan de rechter een boete van € 1.100 tot € 11.000 opleggen, plus een verval van het recht tot sturen.
Alcoholgehalte van ten minste 1,5 en minder dan 1,6 promille (alcoholconcentratie in het bloed)
 • Je krijgt minimum 6 uur rijverbod.
 • Bij gevaarlijk rijgedrag wordt je rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.
 • Je wordt direct naar de rechter doorverwezen. Deze kan een boete van € 1.100 tot € 11.000 opleggen, plus een verval van het recht tot sturen.
Alcoholgehalte van 1,6 promille of meer (alcoholconcentratie in het bloed)
 • Je krijgt minimum 6 uur rijverbod.
 • Je rijbewijs wordt voor minstens 15 dagen onmiddellijk ingetrokken.
 • Je wordt direct naar de rechter doorverwezen. Deze kan een boete van € 1.100 tot € 11.000 opleggen, plus een verval van het recht tot sturen van 1 maand tot 5 jaar of definitief.
Dronkenschap of soortgelijke staat door het gebruik van drugs of geneesmiddelen
 • Je krijgt minimum 6 uur rijverbod.
 • Je rijbewijs wordt voor minstens 15 dagen onmiddellijk ingetrokken.
 • Je wordt direct naar de rechter doorverwezen. Deze kan een boete van € 1.100 tot € 11.000 opleggen, plus een verval van het recht tot sturen van 1 maand tot 5 jaar of definitief.

Mogelijke complicaties

Het is van groot belang te weten wat de gevolgen kunnen zijn van sturen onder invloed ten aanzien van de (auto-)verzekering bij een ongeval bijvoorbeeld ; de derde-schadelijder zal wel vergoed worden door uw verzekeraar, maar de verzekeraar kan in bepaalde omstandigheden deze vergoedingen van u als veroorzaker van de schade terugvorderen.

Dit kan zware financiële gevolgen hebben, die men best op voorhand kent en inschat, vooraleer men voor de rechter verschijnt.

Wat kan u doen indien u toch een pv of dagvaarding heeft ontvangen voor rijden onder invloed?

Zorg ervoor dat u de correctheid van het proces verbaal of dagvaarding heeft geverifiëerd. Kloppen de data, kloppen de persoonlijke gegevens en ook de details van vaststelling? Bekijk vooral goed binnen welke termijn u wordt geacht actie te ondernemen en neem contact met ons op. (bezwaar aantekenen, aanwezig zijn op zitting, etc) Verzamel alle documenten die mogelijks verband houden met uw dagvaarding of proces verbaal (bv. proces verbaal, eerdere veroordelingen, etc)

Bezwaar van boete aantekenen:

Het is mogelijk om verzet aan te tekenen tegen een dagvaarding. Indien u van mening bent dat uw dossier niet correct is of onvolledig dan dient u dit schriftelijk en tijdig te laten weten aan de procureur des koning.

Pas op: U moet zeker van uw stuk zijn, indien u dit niet correct aanpakt kan dit het oordeel van de politierechter negatief beïnvloeden. Schakel steeds uw rechtsbijstand in: dankzij uw autoverzekering kunt uw (indien in bezit van rechtsbijstandverzekering) gratis beroep doen op ons (advocaten gespecialiseerd in verkeersrecht).

Wij kunnen u helpen uw dossier voor te bereiden, bijstaan bij de zitting en u  al op voorhand een goed beeld geven van de te verwachten boete of veroordeling. Deze bijstand is gratis.

Niet vergeten:
U mag een controle op alcohol niet weigeren!

Een weigering staat gelijk aan positief blazen.