Overtredingen van de 1e graadOvertredingen van de 1e graad zijn serieuze zaken!

De verkeerswet bepaalt vier graden van overtredingen, volgens het gevaar dat ze opleveren. Per graad gelden specifieke straffen. Hoe gevaarlijker de overtreding, hoe zwaarder de straf.

Overtredingen van de 1e graad zijn:

  • Overtredingen van de 1e graad zijn alle overtredingen die niet tot de andere graden behoren (behalve overtredingen met betrekking tot snelheid, rijden onder invloed en het rijbewijs)

Voorbeelden

  • De gordel niet dragen
  • De richtingaanwijzers niet gebruiken wanneer dat verplicht is
  • ’s Nachts zonder verlichting fietsen
  • Onrechtmatig op een busstrook rijden
  • Onrechtmatig op een pechstrook rijden

Straffen voor overtredeingen van de eerste graad:

  • een boete van 55 tot 1375 euro
  • een mogelijk verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar, bij herhaling na 3 veroordelingen

Opmerking!

Een onmiddellijke inning van 50 euro of minnelijke schikking van 60 euro kan worden toegepast
Overtredingen van de 2e graad brengen de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar.


Lees hier meer over overtredeingen van de tweede graad

Lees hier meer over overtredeingen van de derde graad

Lees hier meer over overtredeingen van de vierde graad