Verkeersovertreding in het buitenland?

Op aangeven van Europa wisselen de meeste Europese lidstaten gegevens uit van verkeersovertreders. De lokale overheden van de lidstaten zullen er voor zorgen dat u als overtreder de documenten van de ‘vreemde’ overheid hebt ontvangen. Zij zullen niet ondersteunen bij het innen van opgelegde boetes.

U kunt een boete of veroordeling voor een verkeersovertreding in het buitenland niet ontlopen. Sowieso is het beter om de boete te betalen, dan bent u onmiddellijk van alle problemen vanaf. Doet u dit niet, dan riskeert u, wanneer u in het buitenland opnieuw wordt gecontroleerd, hetzij bij een standaard controle, hetzij bij een grenscontrole (douane), hetzij bij een routine controle (bv. fotograferen van nummerplaten), u de boete contant moet betalen en dat deze boete zal worden verhoogd met extra kosten en een extra boete.

De kans is ook groot dat uw wagen op dat moment in beslag wordt genomen zolang u de openstaande boete niet heeft betaald. Opgelet: ook op de luchthaven kan de douane u voor het niet betalen van een verkeersboete aanspreken en in het land houden.

Op sommige fora vindt u wel een mogelijkheid om een verkeersboete uit het buitenland te ontlopen: U kunt de buitenlandse autoriteiten vragen de documenten die ze u bezorgden te vertalen naar uw moedertaal. (Zelfs van het Nederlands naar het Vlaams) Dit kost de autoriteiten veel geld en tijd, waarschijnlijk meer dan dat ze zouden verdienen op de boete, en seponeren daarom dikwijls de boete.